PLATINA3 project van start met eerste stage event

Op 7 en 8 april heeft het eerste PLATINA3 Stage Event plaatsgevonden. Een event vol met keynote speeches van de nieuw verkozen voorzitter van de Donau-commissie, hooggeplaatste vertegenwoordigers van de Europese Commissie, afgevaardigden uit de Donaulanden, leden van het Europees Parlement en uit het bedrijfsleven in een 2-daags programma dat de Boedapest-sessies werd genoemd. Het event kun je terugkijken via deze link.

De openingszitting werd gevolgd door 7 verschillende thematische sessies, waarin belangrijke uitdagingen en kansen in de binnenvaart aan de orde kwamen, zoals de overgang naar emissievrije binnenvaart; de integratie van de binnenvaart in supply chains en slimme waterwegen en autonome navigatie.

Eén van de sessies (sessie 7) had betrekking op autonoom varen en de gevolgen voor bemanningsleden en de huidige opleidingen. Werken in de toekomst betekent omgaan met automatisering. De CCR heeft zes niveaus van autonomie gedefinieerd, waar staan we nu? Hoe houden we de huidige 28.000 geschoolde mensen klaar voor de toekomst? En hoe kunnen we ons verder ontwikkelen? De EDINNA is in dit verband belangrijk omdat zij internationale harmonisatienormen voor opleiding en onderwijs vaststellen.

Middels een interactieve presentatie hebben deelnemers kunnen reageren op een aantal vragen. De deelnemers verwachten dat technieken zoals steering assistance en remote controle navigation and assistance binnen 5-10 jaar toegepast zullen worden in de binnenvaart en dit zal een invloed hebben op de vereiste competenties van bemanningsleden.

Remco Pikaart (Shipping Factory & Shipping Technology) vindt het belangrijk om te kunnen investeren in autonome systemen. Wat het autonome onderwerp betreft, is het voor hem heel belangrijk om voorop te blijven lopen in deze ontwikkelingen. “Door de automatisering in de toekomst“, voorspelt hij, “zal de binnenvaart interessanter worden om in te werken met meer IT, meer controlling en monitoring. Dit opkomende beeld moet worden gepromoot door sociale media in heel Europa. Er bestaan geen grenzen om in de sector te stappen. Taken zullen veranderen aan boord. Onderhoud en afmeren zullen veranderen en nieuwe scheepsontwerpen zullen volgen. Nieuwe business cases zullen geboren worden. Ook op de bestaande vloot kunnen ontwikkelingen worden doorgevoerd. We hebben nog steeds een bemanning nodig voor de komende tien jaar, maar het zal een andere en kleinere bemanning zijn. Werken in de binnenvaart wordt misschien wel cooler dan ooit tevoren!

Het door de EU co-gefinancierde PLATINA3-project zal voorzien in gerichte coördinatie- en ondersteuningsactiviteiten om het vervoer over de binnenwateren in Europa te bevorderen. Het project is begonnen in januari 2021 en zal 30 maanden duren. In deze periode zal het project de brug slaan naar toekomstige behoeften op het gebied van onderzoek, innovatie en implementatie in de Europese binnenvaart. Het hoofddoel is om de kennisbasis te verschaffen voor de implementatie van de EU Green Deal met het oog op de verdere ontwikkeling van het binnenvaart-actieprogramma van de Europese Commissie (NAIADES) richting 2030.

footer anchor