Samskip navigeert naar een groene en autonome toekomst

De Green and Autonomous Corridor betreft een short sea-corridor tussen Noorwegen en Nederland, gekenmerkt door duurzaam energieverbruik. Het implementeren van autonoom varen op deze corridor vormt een uitdagende onderneming met nieuwe technologische, juridische, operationele en economische vraagstukken. Deze corridor biedt een unieke kans voor de logistieke sector, technologieleveranciers, onderzoeksinstellingen en overheden om te experimenteren en te leren over de veilige toepassing van geavanceerde vormen van automatisering in de complexe operationele omgeving van de Noordzee.

Erik Hofmeester, Head of Vessel Management & Newbuilding Nav-Tech bij Samskip, deelt de grote ambities voor deze short sea-corridor als een belangrijke partner in het MIIP Green and Autonomous Shipping project. Momenteel bevinden ze zich, volgens eigen zeggen, in de definitieve ontwerpfase. Erik: “In februari 2024 willen we starten met de bouw van toekomstbestendige schepen aangedreven op waterstof, dan wordt het staal gesneden.”

De overgang naar autonoom varen is complex maar noodzakelijk, gezien mogelijke personeelstekorten in de maritieme sector door vergrijzing. Autonoom varen biedt veel mogelijkheden. Door robotisering kunnen veel routinematige taken worden overgenomen, wat bijdraagt aan een veiligere en efficiëntere werkwijze. Erik: “Autonoom varen is de toekomst. Met deze ontwikkelingen kunnen we de bemanning beter beschermen tegen externe factoren zoals kou, hitte, scheepsbewegingen, trillingen en geluid, waardoor de industrie veiliger wordt.”

Momenteel ligt de focus op een Green Corridor tussen Nederland en Noorwegen en de ontwikkeling van schepen aangedreven op waterstof. De grootste uitdaging is echter dat het wettelijk nog niet mogelijk is om volledig autonoom te varen. Erik benadrukt: “We moeten autoriteiten overtuigen dat autonoom varen net zo veilig is als varen met bemanning. Dit laten we nu al zien met de ontwikkeling van schepen aangedreven op waterstof, waar ook nog geen regels en wetten voor zijn. Dat vergt tijd.”

“Het uiteindelijke doel zou een NASA-achtig controlecentrum kunnen zijn. Ik zie voor me dat één operator op een scherm een vloot van schepen bestuurt en alleen hoeft in te grijpen bij afwijkende signalen die buiten de vooraf ingestelde parameters vallen.”

Ondanks dat het nog te vroeg is voor volledig autonoom varen, worden de schepen wel voorbereid en ingericht voor de implementatie van toekomstige Smart Shipping-apparatuur. Er wordt al rekening gehouden met de ruimte voor potentiële autonome apparatuur in het ontwerp van het staalwerk, en er worden zelfs al kabels aangelegd. Erik legt uit: “We hebben een modulair uit te bouwen systeem ontworpen, zodat we geleidelijk kunnen uitbreiden en de wetgeving zich hierop kan aanpassen.” Ook de bemanning wordt voorbereid op deze ingrijpende veranderingen, waarvoor Samskip simulaties wil ontwikkelen om hen voor te bereiden en te trainen.

Er liggen nog flinke uitdagingen op de waterweg voordat er een volledig autonome en duurzame corridor ontstaat. Het inschatten van verschillende risicosituaties op zee, zoals slecht weer, stroming en machineriestoringen, vereist aandacht voor vele variabelen. Hiernaast ontstaan ook nieuwe risico’s voor containerschepen zonder personeel aan boord, zoals cyberaanvallen en piraterij. Het is daarom van cruciaal belang dat stakeholders de meerwaarde inzien van deze toekomstige technologie. Erik: “Containerschepen vervoeren grote hoeveelheden zeer waardevolle vracht. Dit betekent dat ook partijen als verzekeringen en ladingeigenaren ervan overtuigd moeten worden dat autonoom varen veiliger en efficiënter is.”

De verwachting is dat de eerste schepen in 2025 gereed zullen zijn. Op deze containerschepen worden al camera’s geïmplementeerd, deels om de bemanning vast te laten wennen. In de jaren die volgen, worden de schepen uitgebreid, waardoor ze steeds slimmer en autonomer worden. Binnen een tijdsbestek van 5 jaar hoopt Samskip dat de maritieme wereld dan óók klaar is voor autonoom varen.

footer anchor