SBIR oproep AI, beeldherkenning en remote sensing voor de leefomgeving

Met deze oproep wil het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de markt uitdagen om met innovatieve Artificiële intelligentie (AI) oplossingen te komen voor beeldherkenning en remote sensing.

Bekijk alle informatie op de website van RVO

Doel

Het doel van deze SBIR is:

  1. Het ontwikkelen van AI-oplossingen met gebruik van beeldmateriaal met remote sensing (sensoring op de grond, met drones en/of satellieten) voor het oplossen van maatschappelijke vragen voor de inrichting van de leefomgeving van publieke organisaties. Daarbij gaat het om:
    1. oplossingen met de ruimtelijke inrichting van Nederland;
    2. oplossingen voor de ontwikkeling van klimaatneutrale steden (denk aan inzicht en verantwoording van uitstoot);
    3. oplossingen voor toezicht en handhaving in de fysieke ruimte;
    4. andere oplossingen voor maatschappelijke vragen in de fysieke ruimte.
  2. Het ontwikkelen van oplossingen om het toegankelijk maken van beeldmateriaal met remote sensing en uitwisseling van data en transparantie te bevorderen, bij het gebruik van AI-toepassingen.

Looptijd opdracht

De opdracht loopt van november 2022 tot en met september 2024.

Belangrijk is dat u de motivatie heeft om van uw innovatie een succes te maken en doorgaat als de financiering vanuit de SBIR stopt.

Fase

Deze oproep is voor fase 1: haalbaarheidsonderzoek naar de innovatie.

Voor uitleg van de fasen en de procedure, zie onze informatiepagina Hoe werkt SBIR?.

Budget

Er is een budget beschikbaar van € 400.000 voor fase 1 en minimaal € 250.000 voor fase 2 (inclusief btw). In fase 1 is het maximumbedrag per haalbaarheidsonderzoek €25.000 (inclusief btw). 

Uiterlijk in de offerteverzoeken voor fase 2 maken we het gewenste aantal en de maximale hoogte van de offertes voor fase 2 bekend.

footer anchor