Slimme navigatie met Wave

Ik spreek met Nicolas Maes, business developer bij Port+. Samen met Numble deden hij en zijn collega’s mee aan de Smart Shipping hackathon eind november. “Deze hackathon was voor ons een kans om ideeën en ontdekkingen die we al eerder hebben gedaan, verder uit te werken en te toetsen bij anderen. We doen vaker mee met hackathons. Deze hackathon was gericht op de binnenvaart en dat was nieuw voor ons. De uitdaging om met een idee te komen om corridormanagement te optimaliseren, pakten we met beide handen aan,” vertelt Nicolas. Met hun idee won het team niet alleen de challenge, maar kwamen ze ook als overall winnaar uit de bus. 

De slimme navigatie-assistent 

De scheepvaartsector is erg dynamisch. Niets gaat ooit volgens plan. Dat zorgt ervoor dat vertraging op de loer ligt. Daarom ontwikkelde het team van Nicolas Wave. “Wave is een tool die binnenvaartoperators helpt bij het automatiseren van planningstaken. Dat doet Wave door alle afhankelijkheden die in een reis voor kunnen komen, realtime te monitoren. Denk bijvoorbeeld aan incidenten op de vaarweg of het matchen van aankomsttijden en tijdslots. Met Wave stellen we hen in staat te stellen hun lading telkens op het juiste moment op de bestemming te krijgen zonder kostbare tijd te verliezen.” 

Er is ontzettend veel data beschikbaar over de vaarweg, van vaarwegbeheerders of havenautoriteiten bijvoorbeeld. Nicolas: “De uitdaging is om al die data te integreren en samen te voegen. Door die data de koppelen, kan een schipper gemakkelijker zijn reis plannen. En komen we weer een stap dichterbij autonoom varen. Onze oplossing is uniek: in bestaande routeplanners zijn die realtime gegevens niet opgenomen.” 

Volgende stappen 

Het team was ontzetten blij met de winst. “We zijn zeker voornemens om dit idee verder te ontwikkelen. We hebben nieuwe contacten opgedaan, er zijn andere deuren opengegaan. Kortom, we zien volop kansen om hiermee verder te gaan. Dat was zonder deze hackathon niet gebeurd. Bedankt.”   

Het team won een haalbaarheidsstudie van De Vlaamse Waterweg, een 10-daags adviestraject bij EY, Google Cloud-platformvouchers (€ 3000) en € 1000.  

footer anchor