200 deelnemers Smart Shipping Hackathon Vlaamse Waterweg

Meer dan 200 deelnemers gingen aan de slag tijdens de smart shipping (digitale) hackathon die op 26 en 27 november werd georganiseerd door de Belgische waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg. Na een woord van welkom op donderdagochtend konden de hackers naar keuze aan de slag met vier uitdagingen:

  1. Hoe kan een automatisch binnenschip veilig een sluis passeren als er geen personen op het binnenschip aanwezig zijn?
  2. Welke communicatieprotocollen moeten geïmplementeerd worden om een veilige navigatie met zowel geautomatiseerde als conventionele binnenschepen mogelijk te maken?
  3. Hoe kunnen we corridor management mogelijk maken voor zowel geautomatiseerde als conventionele binnenschepen?
  4. Hoe moet de overheid nieuwe technologieën integreren en hun bedrijfsvoering organiseren voor een optimaal verkeersmanagement?

Bij het uitwerken van hun opdracht konden deelnemers een flink aantal mentoren inschakelen voor hun deskundigheid. Ook vanuit Nederland waren er deelnemers en mentoren die meededen aan de hackaton. Ook SMASH! was één van de partners.

SMASH! interviewde de winnaars

Tijdens de digitale award ceremony op vrijdagavond werden de prijzen toegekend, waarbij ook Nederlandse teams in de prijzen vielen. De challenge “autonome sluis passage” werd gewonnen door een team afkomstig van de TU Delft genaamd Smart Ropes. Het team maakte op eenvoudige wijze duidelijk hoe met behulp van strategisch gepositioneerde kabels in de sluis in combinatie met een grijparm aan boord onbemande schepen kunnen afmeren in een sluis.

Voor de tweede challenge kwam het eveneens in Delft gestationeerde team Project Flumen als winnaar uit de bus. Om tot veilige communicatie en navigatie te komen stelde Project Flumen een communicatieplatform voor gebaseerd op interactieve digitale kaarten waarin deelnemers credits krijgen voor het delen van informatie. Door dit ‘netwerk effect’ kan op eenvoudige wijze een digital twin van de vaarweg gerealiseerd worden waarop geautomatiseerde schepen veilig kunnen navigeren.

De derde challenge, de corridormanagement-opdracht, werd gewonnen door Numble – Wave. Zij waren ook de overal winner van de hackaton met een applicatie die op basis van allerlei afhankelijkheden de beste aankomst- en vertrektijd verwacht produceert.

De vierde challenge is gewonnen door het team Touch Nothing call a Vessel Train – Remote terminal for Vessel train Application. Ze bedachten een remote terminal voor onbemande stuurhuizen.

footer anchor