Smart shipping en corona

De maatregelen die genomen zijn om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, hebben niet alleen een directe invloed op ons dagelijks leven, ook de scheepvaartsector wordt door het virus geraakt. Terwijl de maritieme industrie sectorplannen maakt voor naleving van de maatregelen zijn er ook zorgen over de economische gevolgen van deze crisis. Tegelijkertijd vervult de scheepvaart een onmisbare rol in de transportketen en worden nationaal en internationaal voorraden op peil gehouden door inzet van de binnenvaart. 

Innoveren doe je samen en het liefst in de praktijk. Door innovatie blijft de scheepvaart vitaal, ook na een crisis. Maar nieuwe ideeën opdoen tijdens een beurs of congres, met experts een nieuwe maritieme oplossing testen of een innovatieve sensor aan boord van schepen installeren: smart shipping wordt er niet makkelijker op in de anderhalvemetereconomie. 

Zo’n ingrijpende gebeurtenis geeft ook stof tot nadenken. Scheepvaart die door automatisering minder arbeidsintensief is, dat zou best kunnen helpen. En ook assistentie, besturing of onderhoud van schepen op afstand kan zinvol zijn, dan hoeft daarvoor een monteur niet de wereld over te vliegen en aan boord te komen, iets dat nu niet mogelijk is. 

Kortom: bedreigingen genoeg, maar de wijziging van het speelveld geeft ook volop nieuwe kansen!

Eén van die mogelijkheden wordt geboden door onze ‘intelligente lockdown’: we hebben wat meer tijd tot onze beschikking om ons online te laten informeren. Om die tijd optimaal te benutten bevat deze extra nieuwsbrief leestips, online workshops en webinars. En ook in de komende periode zullen wij vanuit SMASH! proberen jou uit te blijven dagen, bijvoorbeeld via virtuele bedrijfsbezoeken. 

Leestips

Smart Ships and the changing maritime ecosystem | SmartPort

Hoe digitalisering en verregaande automatisering van schepen zorgen voor nieuwe uitdagingen en mogelijkheden. Lees meer

AI in shipping: areas to watch in 2020 | SHIP Technology

Welke gebieden hebben het meeste baat bij AI? Ship Technology zocht het uit. Lees meer

Aansprakelijkheid & Verzekering | CEFOR Norway

In dit onderzoeksrapport wordt de impact van autonoom varen op aansprakelijkheid en verzekeringen belicht. Lees meer


Principles & Codes of Practice | Maritime UK

Door Maritime UK ontwikkelde guidelines voor de inzet van autonome vaartuigen. Lees meer

voorkant publicatie klaar voor de toekomst met smart shipping

Smart shipping in de toekomst: een case over data

Je voorbereiden op de toekomst is een uitdaging. Hoe de toekomst er uit ziet is immers lastig te voorspellen. Afwachten is echter vaak ook geen optie. Ook niet voor vaarwegbeheerders als het gaat om smart shipping. Daarom bracht het programma Smart Shipping vorige maand een inspiratieboekje over smart shipping uit. 
De scenario’s in de publicatie behandelen allerlei aspecten rondom de ontwikkeling van smart shipping. Eén daarvan is de mogelijk veranderende informatiebehoefte die ontstaat door smart shipping.

Data stroomt al

Vaarwegbeheerders leveren al veel data over de vaarweg en het gebruik van de vaarweg, aan de scheepvaart. Deze informatie helpt schippers vlot, veilig en duurzaam over de vaarweg te kunnen navigeren. Elektronische kaarten (ENC’s) bieden informatie over de vaarweg en AIS maakt de positie van andere schepen inzichtelijk. Er worden op dit moment steeds meer systemen ontwikkelt om de schipper verder te ondersteunen in zijn taken en in sommige gevallen om een deel van de taak in te vullen. 

Welke data is nodig voor autonoom varen?

De vraag die daaruit volgt is: welke informatie heeft het schip dan nodig? Dat kan dezelfde data zijn, maar dan accurater of aangeleverd met een andere interval. ENC’s ondersteunen schippers, maar het is de vraag of de kaarten voldoende gedetailleerd zijn om bijvoorbeeld een autonoom schip te laten aanmeren, of voor autonome navigatie te gebruiken. Dat zou tot een vraag naar accuratere data kunnen leiden. Wie kan in die data kan voorzien? Is dat aan de vaarwegbeheerder of liggen daar ook mogelijkheden voor de markt? Bijvoorbeeld door de kaarten aan te vullen met accurate en gedetailleerde LIDAR data? Dit is nog maar één van de vele voorbeelden waar deze vragen voor gelden. 

Kortom, de automatisering van de scheepvaart geeft genoeg stof tot nadenken. Met de scenario’s in het inspiratieboekje willen we je inspireren dat alvast te doen. Zo kunnen we nu al kijken wat we kunnen doen voor de wereld van morgen.   

Save the date: 23 juni

Reserveer dinsdagmiddag 23 juni vast in je agenda voor SMASH!UP Funding & Finance in Smart Shipping. In een online webinar duiken we met elkaar in mogelijkheden op het gebied van financiën. Het webinar duurt van 14.30-16.30. 

Interessante (digitale) cursussen

AI & maritieme maakindustrie

Webinar | 30 april | Innovation Quarter
Leer hoe Artificial Intelligence ingezet kan worden om de maritieme maakindustrie en havenlogistiek klaar te stomen voor de digitale revolutie. Lees meer

Smart shipping in vogelvlucht

Webinar | terugkijken | Platform WOW
Patrick (SMASH!) geeft in een half uur een overzicht van wat Smart Shipping inhoudt, waar het speelt en hoe het ons werk raakt (nu en in de toekomst). Een must-see webinar als je in het vaarweg of waterbeheer werkt. Kijk het webinar terug

Mens en machine werken samen

Webinar | 12 mei | Maritime Technology
Over het belang van de menselijke factor in de maritieme sector. We zoomen in op autonoom varen:  mens en machine als samenwerkend adaptief systeem. Lees meer

Nationale AI-cursus


Online cursus | gratis | altijd en overal
Kunstmatige Intelligentie (AI) neemt een steeds belangrijkere plek in het dagelijks leven. In de Nationale AI-cursus leer je meer over de toepassingen van AI. Doe mee

footer anchor