Smart shipping experimenten op de Nederlandse vaarwegen

Op dinsdag 14 april organiseerde het Smart Shipping programma een rondetafelsessie voor nautisch adviseurs en vergunningverleners van Port of Amsterdam, Port of Rotterdam, Groningen Seaports en Rijkswaterstaat. Aan de virtuele tafel werden ervaringen, procesafspraken en juridische ontwikkelingen gedeeld over (experimenten met) verregaand geautomatiseerd varen.

Aanvraag van experimenten


Het doel van de rondetafelsessie was het delen van ervaringen tussen vaarwegbeheerders. Hoeveel aanvragen hebben we in Nederland, hoe beoordeel je een aanvraag, welke maatregelen kan je als vaarwegbeheerder nemen om veiligheid te borgen, hoe evalueer je een experiment?
De vaarwegbeheerders verwachten de komende jaren meer smart shipping experimenten en zien ook al de eerste commerciële toepassingen ontstaan.

Toestemming voor experimenten


Sinds 2018 is het op rijksvaarwegen mogelijk om toestemming te verlenen voor experimenten met verregaand geautomatiseerd varen, sinds 2019 is er ook een beleidsregel voor de territoriale zee. Uit de rondetafelsessie bleek dat in de havens van Amsterdam, Groningen en Rotterdam de afgelopen jaren smart shipping experimenten zijn uitgevoerd. Ook op verschillende rijksvaarwegen en voor de kust hebben experimenten plaatsgevonden. Toestemming hiervoor werd door de bevoegde autoriteit verleend, dit kan Rijkswaterstaat of de Kustwacht zijn maar binnen havens is vaak een havenorganisatie de nautische autoriteit. Via het Loket Smart Shipping worden aanvragen doorgezet naar de betreffende autoriteit.

footer anchor