Terugblik: Internationale Conferentie over Maritime Autonomous Surface Ships (ICMASS)

Dit jaar vond de internationale conferentie over Maritime Autonomous Surface Ships online plaats. Op 11 en 12 november hebbe van over de hele wereld hebben ruim 240 deelnemers online deelgenomen aan de conferentie, die vanuit Zuid-Korea werd gehost. Was je er niet bij? We lichten graag een aantal hoogtepunten voor je uit.  

Dit is het juiste moment

De bijeenkomst startte met een rake uitspraak van de Nederlandse ambassadeur in Zuid-Korea, mevrouw Van Doornewaard,: “Dit is het juiste moment, gegeven Covid-19.” De samenwerking die we met SMASH zijn aangegaan voor het ontwikkelen van een gezamelijke ontwikkelagenda in Nederland komt daarmee op een juiste moment. We moeten nu doorpakken!

Regelgeving aanpassen:  nationaal en bilateraal

Henrik Thunfors (Swedish Transport Agency, IMO MASS working group) voorspelde dat het twintig tot dertig jaar kan duren voordat IMO-regelgeving is aangepast. Daar kunnen we niet op wachten. Hij verwacht meer van nationale regelgeving en bilaterale (of multilaterale) afspraken. In Zweden pakken ze het aanpassen van regels op een originele manier aan. Ze hebben een policy-lab vormgegeven waarin kan worden afgeweken van de staande regelgeving. Een vrijplaats waarin beleid en regels zich kunnen ontwikkelen en waarin het maken van fouten nadrukkelijk wél een optie is.

Shore control centres

Dit jaar was er veel aandacht voor de rol van Shore Control Centres in de ontwikkeling van autonome systemen (level 2 en 3 IMO). Ook deze zullen langdurig onderdeel zijn van de ontwikkeling  naar volledige autonomie. Thomas Porathe (NTNU) introduceerde een manier om in shore control centres een onderscheid te kunnen maken tussen het actief en passief monitoren van schepen. Bård Myhre (Sintef) voegde daar in één van de technische sessies een aanpak aan toe om de overdracht van het toezicht op een slim schip goed te kunnen managen.

Businesscases

Louis-Robert Cool van Seafar en Antoon van Collie van Blue Line Logistics, stonden stil bij de snelle ontwikkeling van de businesscase voor verregaand geautomatiseerd varen. Ze deelden de visie dat de binnenvaart in de komende vijf tot tien jaar ingrijpend gaat veranderen. Dat alles omdat technische mogelijkheden het verlagen van de operationele kosten mogelijk maakt. Vergroening van de scheepvaart gaat met deze ontwikkeling hand in hand.

Volgens Melvin Mathew van Wasilla is de meeste efficiency op schepen al wel benut. Om verdere stappen te maken is het echt nodig om met een minder omvangrijke bemanning te gaan varen.

VTS havengebied

Namens Nederland waren Hans van den Broek van TNO en Harmen van Dorsser sprekers tijdens het congres. In de paneldiscussies was onder meer het belang van VTS in het havengebied en de noodzaak deze dienstverlening  in te passen op geautomatiseerde scheepvaart één van de onderwerpen.

footer anchor