SMASH! werkt hard aan de roadmap smart shipping

Sinds januari 2021 is SMASH! aan de slag gegaan met het ontwikkelen van de roadmap voor smart shipping in 2030. Het doel: de acties om smart shipping in Nederland te realiseren in kaart te brengen en te versnellen. Omdat de toepassing van smart shipping in verschillende delen van de markt erg verschillend is hebben we ons gefocust op drie usecases: binnenvaart, inland ferries en short sea shipping.

Tessa Luijben (IQ) en Marco Scholtens (NMT) valideren aannames met experts

Werkwijze

Om hiertoe te komen zijn we systematisch te werk gegaan. Per usecase hebben we een inschatting gemaakt hoe wij denken dat smart shipping er uit zal zien in 2030. Deze inschatting basseren we aannames. De aannames hebben we daarom in kaart gebracht en vervolgens door interviews met experts en deskresearch gevalideerd. Aan de hand van de gevalideerde aannameshebben we obstakel geformuleerd en in de tijd geplaatst. Deze obstakels vormen de basis voor de roadmap.

Status roadmap

Op woensdag 14 juli hebben we tijdens een online feedbacksessie de 80% roadmap opengesteld voor commentaar van alle SMASH!-partners en stakeholders. Tijdens deze sessies zijn veel aannames nogmaals bevestigd of toegevoegd. Ook de obstakels zijn aangevuld. Al deze input verwerken we in de roadmap.

Heb je nog niet de kans gehad om feedback te geven? Dan ontvangen we deze graag. Tot vrijdag 30 juli is het mogelijk om input te leveren, dus wil je voor één of meerdere usecases je input geven stuur dan een mail naar tessa.luijben@innovationquarter.nl.

Alle input wordt gebruikt voor de finale versie van de roadmap, deze zal voor iedereen beschikbaar worden in een online tool. Heb je tips voor de online tool? Laat het ons weten.

footer anchor