Kijk terug: SMASH!UP Gluren bij de Buren

Op donderdag 7 oktober ging SMASH! op bezoek bij onze zuiderburen. In het Havenhuis te Antwerpen was het mogelijk om elkaar fysiek weer eens te zien en aansluitend de Novimar Final Conference bij te wonen. Het smart shipping-ochtendprogramma was ook via de livestream bij te wonen en kan nog worden teruggekeken via deze link. Op het programma stonden 4 sprekers die een beeld gaven over de ontwikkelingen op het gebied van smart shipping in België. De presentaties zijn hieronder te downloaden.

Flores Dewitte (Vlaamse Waterweg) introduceerde de noodzaak voor de Vlaamse binnenvaart om het bemanningstekort met behulp van automatisering aan boord op te vangen en de mogelijkheden die de vaarwegbeheerder hiervoor biedt. Zij gaf ook aan hoe de Vlaamse Waterweg op dit moment aanvragen voor experimenten met smart shipping toetst en monitort. Mogelijkheden om te experimenteren zijn grotendeels vergelijkbaar met die van het Nederlandse Loket Smart Shipping, hoewel in Vlaanderen ook voor experimenteren zonder schipper aan boord een aanvraag kan worden gedaan.

Vervolgens werd door Louis Robert Cool namens Seafar toegelicht hoe zij nu van deze mogelijkheden gebruik maken in de praktijk. Maar liefst 10 binnenvaartschepen worden inmiddels door Seafar vanuit een shore control center bediend, waarbij enkele projecten ook in Nederland hebben plaatsgevonden. Zijn oproep aan vaarwegbeheerders: zorg voor betere connectiviteit bij sluizen en objecten zodat bediening op afstand ook daar veilig mogelijk is.

Aline Douxfils van de Belgische Federale Overheid presenteerde het Koninklijk Decreet waarmee sinds 16 juni 2021 op de Belgische territoriale zee experimenten met geautomatiseerd varen mogelijk zijn. Unieke onderdelen van dit decreet zijn een register voor slimme schepen waarmee geëxperimenteerd wordt en het erkennen van een shore control center als integraal onderdeel van het schip.

Tot slot werd door Jörn Boll (Maritieme Academie Harlingen) een inkijk gegeven in de ontwikkeling van slimme stadslogistiek over water in Gent. In dit samenwerkingsproject wordt grensoverschrijdend samengewerkt om zowel emissieloos als geautomatiseerd logistiek in de stad te ontwikkelen.

Meer weten over de ontwikkelingen en mogelijkheden in België? Bekijk de SMASH!UP terug via onderstaande knop of neem contact op met SMASH!.

Why is automation of inland shipping on the Flemisch waterways important and how is the Flemish Waterway Authority pushing innovation?
  • Spreker: Flores Dewitte (Vlaamse Waterweg)
SEAFAR Remote & Crew reduced navigation
  • Spreker: Louis Robert Cool (SEAFAR)
Unmanned vessels: Belgian legal framework
  • Spreker: Aline Douxfils (Belgische Federale Overheid)
The development of the zero-emission urban boat: GREENWAVE
  • Spreker: Jörn Josef Boll (Maritieme Academie Harlingen)
footer anchor