Communicatieplatform pleziervaart: voor veilige waterwegen

Flumensys Technologies is een Nederlandse startup met als missie het creëren van de essentiële digitale infrastructuur voor slimme waterwegen. Het bedrijf gelooft dat onbemande en autonome technologieën ontzettend belangrijk economisch voordeel bieden.  “We ontwikkelen technologie die het mogelijk maakt om de waterwegen op een veilige manier te gebruiken, door zowel onbemande als bemande vaartuigen”, vertelt Juraj, oprichter van Flumensys Technologies en lid van het hackathon-team. “Autonome vaartuigen zullen altijd samen op het water zijn met pleziervaart. Daar hebben we naar gekeken in deze hackathon.” 

Pleziervaart  

Op pleziervaart hoeft geen communicatieapparatuur aanwezig te zijn; en dus vormt informatie over die schepen geen onderdeel van elektronische kaarten, of andere data-uitwisselingplatforms. Technologieën die autonome schepen juist wel gebruiken. Juraj: “We hebben een antwoord gezocht op de vraag: hoe kunnen we ervoor zorgen dat ook eigenaars van pleziervaart hun data beschikbaar stellen? De oplossing die we voor zijn hackathon hebben ontwikkeld, is een aanvulling op Flumen-platform dat al in ontwikkeling is. De gedachte achter onze oplossing: hoe meer data je deelt, hoe meer voordelen je krijgt. We ontwikkelden het idee voor een mobiele app waar eigenaren hun data in kunnen delen. Die data is vervolgens te koppelen aan allerlei platforms. En hoe meer pleziervaarten delen, hoe meer informatie ze er ook voor terug krijgen. Prioriteit bij een sluis bijvoorbeeld. Zo helpen ze mee aan het bouwen van interactieve digitale kaarten van de vaarweg.” 

Dit idee sluit aan op hun eigen Flumen-platform dat in ontwikkeling is. Met hun gepatenteerde technologie kunnen ze een hoge mate van schaalbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid bieden die nodig is om de waterwegen veilig en schoon te houden. “Met ons platform kunnen we een zeer nauwkeurige digital twin van de waterwegen (boven en onder water) scannen en delen en er veel data in integreren. Het resultaat is een live 3D-weergave van de werkelijkheid die voor veel verschillende doeleinden wordt gebruikt, waaronder de huidige commerciële scheepvaart. Maar de mobiele app moet ook aan andere platforms te koppelen zijn voor de kritieke infrastructuur,” laat Juraj weten. 

De plek waar thought leaders samenkwamen 

Het team van Juraj gelooft in het zetten van kleine stappen om van A naar B te komen. “In deze hackaton hebben we de eerste stappen gezet voor een nieuwe manier om de pleziervaart ook in de ontwikkeling van slimmere infrastructuur te betrekken. Het was erg leuk om zo te werken, samen met de experts en thought leaders op het gebied van smart shipping. En een belangrijke toevoeging aan ons Flumen-platform.” 

Het team won € 1000 en een coachtraject met de experts van dotOcean. 

footer anchor