Vooruitgang inzet drones op het water

Aquatic Drones is een Nederlands bedrijf dat kleine autonome schepen ontwikkelt. Dit zijn drones voor op het water, om metingen te verrichten op rivieren, in havens en bij de kust. De afgelopen jaren hebben zij meerdere verschillende cases uitgevoerd, waarover je hier meer leest.

2022: Drietal cases gepland

Het komende jaar staan er drie verschillende cases gepland om uit tevoeren:

  • Proeftuin op de Noordzee (2022): Met TNO, Boskalis en Gemeente Den Haag wordt de P5 getest op de Noordzee. Van belang bij deze trajecten is de zeewaardigheid en golfdynamiek ten opzichte van diverse metingen (hydrografisch, sub-bottom, constructies). Ook wordt de toepassing Search & Rescue van drenkelingen voor de Scheveningse kust toegevoegd.
  • MIT R&D (mrt 2021-feb 2023): Met Provincie Zuid-Holland en CaptainAI wordt adaptive line planning ontwikkeld. Hierdoor kan specifieke autonomie voor het uitvoeren van o.a. hydrografische metingen nóg efficiënter en nauwkeuriger worden uitgevoerd. Een hogere mate van automatisering biedt meer veiligheid voor de remote operator. doordat zijn handelingen worden verkleind.
  • Zeeland in Stroomversnelling (2022): Met Provincie Zeeland, IGL, NIOZ en North Sea Ports worden meerdere toepassingen tegelijk geïntegreerd op de Phoenix 5. Zoals waterkwaliteitsmonitoring en hydrografische en constructieve metingen boven en onder water op de Zeeuwse wateren, waaronder de Westerschelde. Dit verhoogt de efficiëntie van het gebruik van onbemande vaartuigen.

2021: Phoenix 5 in de verkoop

In 2021 heeft Aquatic Drones in samenwerking met Rijkswaterstaat SSRS (Self Supporting River System) en Smart Shipping een succesvolle demonstratie gegeven van de autonome werking van preproductie Phoenix, Autonomous Surface Vessel. Hierbij waren ook een tiental (potentiële) klanten en partners aanwezig, zoals Boskalis, Martens en Van Oord, en Van den Herik.

De eerste productieserie van de Phoenix 5 (P5) is inmiddels afgerond, net zoals de systeemintegratie- en natte testen. De P5 is voorzien van alle navigatiesystemen en meetsensoren, zoals GNSS/GPS, Multibeam, Side Scan Sonar, LiDAR, motionsensor, Sound Velocity Profiler & Sensor. De vaartuigen zijn nu in de verkoop, ook internationaal.

2020: Drone verrichtte metingen op de IJssel

Een kleine drone vaart op het water naast een groene krib

In november 2019 zijn op de IJssel bij Kampen drie flexibele kribben geïnstalleerd. In een pilot onderzocht Rijkswaterstaat een jaar lang wat het effect is van deze waterdoorlatende kribben. Een van de verwachtingen is dat de kosten voor het uitbaggeren af zullen nemen. Om de effecten zo goed mogelijk in kaart te brengen, wordt een varende drone van Aquatic Drones ingezet. “Deze drone kan tot dichtbij de kribben komen waar de diepte nauwkeurig gemeten kan worden”, vertelt Maarten Ruyssenaers, eigenaar en oprichter van Aquatic Drones.

Doelstelling:
Een slimme, schone en veilige hightech oplossing voor het meten van de diepte van de vaargeul en de kwaliteit van het water.

Periode:
2019-2020

In deze pilot wordt de varende drone ingezet voor werk dat anders door een bemand meetvaartuig gedaan zou moeten worden. “Een uitdaging die technologisch veel vraagt”, laat Maarten weten, “want bij kribben is er sprake van een sterke zuiging en radiaalstromingen. Daar blijven normale schepen liever ver van weg. Ook is de IJssel een moeilijk bevaarbare rivier. Een drone kan er gemakkelijk komen én kan ook metingen verrichten daar waar het ondiep wordt. De drone vaart grotendeels zelfstandig, maar er kan vanaf een schip worden ingegrepen. Het is de bedoeling dat de drone in de toekomst volledig autonoom de metingen en inspecties uit kan voeren, dat doen we door steeds meer autonomie toe te voegen in de uitvoering van de werkzaamheden.”

Voor dit experiment is toestemming gevraagd en verleend op basis van de ‘Beleidsregel voor experimenten op rijksvaarwegen’. De toepassingen van een zelfvarende drone gaan verder dan dit voorbeeld, denk aan het inmeten van kades en beschikbare ligplaatsen in de haven, het monitoren van waterkwaliteit en het inspecteren van kunstwerken zoals sluizen.

De wet laat het nog niet toe dat er zonder bemanning wordt gevaren, daarom is er nu een schip in de buurt dat indien nodig kan ingrijpen. “Dit is gelukkig nog niet nodig geweest.”   

Patners van de metende drone:
Rijkswaterstaat
Deltares
Twentekanalen
BAM
Van den Herik Sliedrecht
Aquatic Drones

Meer informatie?
www.aquaticdrones.eu

footer anchor