Drone verricht metingen op de IJssel

Een kleine drone vaart op het water naast een groene krib

In november 2019 zijn op de IJssel bij Kampen drie flexibele kribben geïnstalleerd. In een pilot onderzoekt Rijkswaterstaat een jaar lang wat het effect is van deze waterdoorlatende kribben. Een van de verwachtingen is dat de kosten voor het uitbaggeren af zullen nemen. Om de effecten zo goed mogelijk in kaart te brengen, wordt een varende drone van Aquatic Drones ingezet. “Deze drone kan tot dichtbij de kribben komen waar de diepte nauwkeurig gemeten kan worden”, vertelt Maarten Ruyssenaers, eigenaar en oprichter van Aquatic Drones.

Doelstelling:
Een slimme, schone en veilige hightech oplossing voor het meten van de diepte van de vaargeul en de kwaliteit van het water.

Periode:
2019-2020

In deze pilot wordt de varende drone ingezet voor werk dat anders door een bemand meetvaartuig gedaan zou moeten worden. “Een uitdaging die technologisch veel vraagt”, laat Maarten weten, “want bij kribben is er sprake van een sterke zuiging en radiaalstromingen. Daar blijven normale schepen liever ver van weg. Ook is de IJssel een moeilijk bevaarbare rivier. Een drone kan er gemakkelijk komen én kan ook metingen verrichten daar waar het ondiep wordt. De drone vaart grotendeels zelfstandig, maar er kan vanaf een schip worden ingegrepen. Het is de bedoeling dat de drone in de toekomst volledig autonoom de metingen en inspecties uit kan voeren, dat doen we door steeds meer autonomie toe te voegen in de uitvoering van de werkzaamheden.”

Voor dit experiment is toestemming gevraagd en verleend op basis van de ‘Beleidsregel voor experimenten op rijksvaarwegen’. De toepassingen van een zelfvarende drone gaan verder dan dit voorbeeld, denk aan het inmeten van kades en beschikbare ligplaatsen in de haven, het monitoren van waterkwaliteit en het inspecteren van kunstwerken zoals sluizen.

De wet laat het nog niet toe dat er zonder bemanning wordt gevaren, daarom is er nu een schip in de buurt dat indien nodig kan ingrijpen. “Dit is gelukkig nog niet nodig geweest.”   

Patners van de metende drone:
Rijkswaterstaat
Deltares
Twentekanalen
BAM
Van den Herik Sliedrecht
Aquatic Drones

Meer informatie?
www. aquaticdrones.eu.

footer anchor