Alewijnse en SEAFAR bundelen krachten voor autonoom varen van de toekomst

Alewijnse en SEAFAR zetten samen stappen richting de ontwikkeling van innovatieve systemen die optimaal connecteren met andere installaties aan boord en de toepassing van remote onderhoud en interventies, om zo schepen #SEAFAReady! te maken voor de toekomst.

Alewijnse Seafar

Een jongensdroom wordt werkelijkheid

Alewijnse en SEAFAR hebben hun krachten gebundeld voor het autonoom varen van de toekomst. In een nieuw samenwerkingsverband gaan de twee bedrijven samenwerken bij het integreren van innovatieve systemen aan boord en het optimaliseren van technisch onderhoud en service, om de scheepvaart klaar te maken voor de baanbrekende technologie van SEAFAR.

In de toekomst zit de kapitein aan wal in plaats van op zijn schip. Vanuit een controlecentrum stuurt hij meerdere schepen tegelijk aan die op allerlei kanalen en rivieren varen. Aan boord zijn slechts enkele matrozen aanwezig voor het onderhoud, aanleggen, laden en lossen. In geval van nood kan een stuurman op de brug het schip overnemen.

Een jongensdroom? Scheepsmanagement bedrijf SEAFAR heeft dit semi-autonoom varen al waargemaakt met tien schepen vanuit een control room in Antwerpen en bedenkt ideeën in dezelfde richting voor Namen en Dordrecht. Aan het einde van het jaar wil het bedrijf dertig nieuwe en bestaande schepen operationeel hebben in zowel de binnen- als de kustvaart. Om verder vorm te geven aan deze toekomstplannen bundelt Seafar zijn krachten met Alewijnse om samen stappen te zetten richting de ontwikkeling van innovatieve systemen die optimaal connecteren met andere installaties aan boord en de toepassing van remote onderhoud en interventies, om zo schepen #SEAFAReady! te maken voor de toekomst.

Seafar

Pioneer in autonoom varen

Technologieontwikkelaar en dienstenbedrijf SEAFAR is pioneer op het gebied van semi-autonoom varen. Om schepen op afstand te besturen, varen kapiteins op afstand mee vanuit een control room. Zij sturen drie schepen tegelijk aan, 80% gaat autonoom, met minder crew aan boord. Het grote voordeel volgens directeur Louis-Robert Cool: “De kapitein kan zijn job in acht uur tijd doen, daarna neemt een andere kapitein zijn shift over. Ook kan het varen op een zeer efficiënte manier worden uitgevoerd door de toepassing van innovatieve technieken als artificial intelligence, dat gedrag met algoritmes kan voorspellen en machine learning, dat met omgevingssensoren objecten en omgeving kan identificeren om zo het vaargedrag te verbeteren. Het zijn unieke technieken voor de binnenvaart die door de combinatie van facetten een efficiënt geheel vormen.”                     

Blikken in dezelfde richting

Om het semi-autoom varen verder te ontwikkelen, zocht SEAFAR een partij in de markt voor het uitrollen van nieuwe systemen, technische ondersteuning, onderhoud en remote service. Met Alewijnse kiest de technologieontwikkelaar voor een grote partij in de markt, met een brede kennis en ervaring in elektrificering en automatisering voor de maritieme sector. De systeem integrator biedt een uitgebreid pakket aan technische oplossingen, zoals elektrische installaties, systemen voor energieverdeling, opwekking en aandrijving, proces automatisering, audio, video & ICT en systemen voor veiligheid, navigatie en communicatie.

Cool: “Onze samenwerking is nog helemaal nieuw, maar onze blikken naar de markt staan in dezelfde richting. We kunnen elkaar complementair versterken. Onze visie op het moderniseren van de huidige vloot in Nederland is ook dezelfde. Samen willen we ons netwerk uitbouwen en partnerships op de Nederlandse markt aangaan. We haken graag aan bij nieuwe opdrachten van Alewijnse, willen samen meerdere projecten tegelijk aanvliegen en de service aan onze klanten optimaliseren, zodat we meer schepen #SEAFAReady! kunnen maken voor de toekomst.”

Toekomstgericht

Tom Milder, COO bij Alewijnse vult aan: “Wij willen een toekomstgericht bedrijf zijn. Door het samenwerkingsverband met SEAFAR laten we zien hoezeer onze systemen uitgerust zijn voor een nieuwe techniek als semi-autonoom varen. We hebben veel ervaring op schepen met deze technologie en we kunnen de apparatuur ontwikkelen die ervoor nodig is, zoals apparatuur om schepen op afstand te besturen, camera’s waardoor je mee kunt kijken, gps-apparatuur met noodscenario’s zodat ze op positie blijven en communicatieapparatuur voor beeld en spraak.

Groot netwerk

Omdat we bij grote werven en eindklanten komen, beschikken we over een uitgebreid netwerk, zeker voor de nieuwbouw van binnenvaart-, cargo- en kustvaartschepen. We ontwerpen systemen, leggen elektrische installaties aan en bieden service. Op veel schepen zit vaak al Alewijnse apparatuur die we onderhouden, en deze service is makkelijk uit te breiden voor SEAFAR-systemen. Steeds meer schepen worden uitgerust met deze apparatuur.”

Alewijnse Seafar
Alewijnse

Versterking binnenvaart

Volgens Cool is semi-autonoom varen hét antwoord op de huidige problematiek in de binnenvaart. “Aan de ene kant is de weg naar een vergunningaanvraag niet gemakkelijk, aan de andere kant is er een enorm bemanningstekort, in 2030 wordt dit geschat op zo’n 6000 tekort aan mensen. Door het implementeren van nieuwe technologieën kun je de werkmethode veranderen en de job van kapitein aantrekkelijker maken en de resources vergroten, omdat varen efficiënter gaat. Het is ook een business case voor het versterken van de binnenvaart, want er komt meer financiële ruimte vrij voor vergroening.”

Vertrouwen voor de toekomst

Milder vult dit aan: De grote voordelen van onbemand varen zijn het besparen van kosten, de mogelijkheid voor 24/7 varen met in achtneming van de werk- en rusttijden regeling en het verhogen van de veiligheid. Ook verbeteren de werkomstandigheden van de kapitein, die nu in een comfortabele, droge en warme omgeving zijn werk kan doen, met schermen voor zich op een lekkere bureaustoel, met aantrekkelijke werktijden en reisafstanden. Daarnaast is de lokale regelgeving gunstig. In België zijn ze al aardig ver met vergunningen, vooral in Vlaanderen, maar in Nederland begint er nu ook beweging in te komen.

Samen met SEAFAR zetten we stappen om het semi-autonoom varen nog toegankelijker te maken. Het is niet alleen een jongensdroom, maar het is er ook al echt, schepen varen er al in de praktijk mee rond. Dit beproefde concept geeft vertrouwen voor de toekomst.”

footer anchor