Maritiem Officieren in opleiding ontwikkelen smart shipping concepten

Vanaf afgelopen september tot nu hebben 18 studenten van het Rotterdam Mainport Institute slimme concepten uitgewerkt voor scheepvaartverkeersmanagement bij Rijkswaterstaat. Belangrijk, want zeker in de binnenvaart krijgt de interactie tussen vaarwegbeheerder en scheepvaart te maken met smart shipping.

De slimme concepten van de studenten gaan onder andere in op het aan boord krijgen van de digitale sluisplanning die een sluiswachter maakt, of het monitoren van snelheden en vertragingen om nauwkeurige aankomsttijden te voorspellen. Hiervoor hebben de studenten uitgebreid onderzoek gedaan en hebben ze interviews gehouden met schippers, systeemontwikkelaars en bedienaars van bruggen en sluizen.

Het onderzoek maakt deel uit van een meerjarige samenwerking tussen Hogeschool Rotterdam en Rijkswaterstaat. Met de opbrengst van dit jaar gaat in september 2020 een volgende groep verder die de concepten in de praktijk gaan testen. De studenten doen dit in het kader van de minor Ship Systems and the Human Factor.

footer anchor