dPMR-experiment: digitale marifonen

Op 9 en 10 december werd in de Rotterdamse haven een proef gehouden met dPMR. Het doel van het experiment was in de praktijk te ervaren of deze vorm van digitale marifonie tenminste dezelfde dekking en verstaanbaarheid oplevert in vergelijking met de bekende analoge marifonie-communicatie. De proef werd georganiseerd door Rijkswaterstaat met hulp vanuit het Havenbedrijf Rotterdam en het Agentschap Telecom.
 
Alle voorgenomen proeven konden succesvol worden afgewikkeld. De precieze resultaten van de test worden nog verwerkt. De verstaanbaarheid van de spraak lijkt echter zeker niet onder te doen voor een analoog signaal.
 
Digitale marifonie maakt het mogelijk de frequentieruimte beter te benutten. Bovendien ondersteunt digitale marifonie ook het verzenden en ontvangen van gegevens. Daarom speelt deze vorm van communicatie mogelijk een rol bij Smart Shipping. De dPMR-proef werd dan ook onder toezicht van het programma Smart Shipping van het Ministerie van IenW georganiseerd.

footer anchor