Eerste SMASH! Matchmaking Event smaakt naar meer

9 februari organiseerden we ons eerste Matchmaking Event. In deze events presenteren projecten zich die op zoek zijn naar partners. Daarvoor zetten we graag onze community in. In het event van vorige week dinsdag was het de beurt aan Marinminds met de Autonome Pont en MARIN met CAPE (Collision Avoidance Performance Evaluation). Met ruim 30 deelnemers smaakte het Matchmaking Event gelijk naar meer. De volgende staat alweer in de steigers!

De Autonome Pont

De ambitie is om een veilige en duurzame fietspont te realiseren met lage exploitatie- en beheerkosten én een eigen attractiewaarde. Een fietspont maakt de ontwikkeling op het gebied van autonoom varen mogelijk en draagt ook bij aan Drachten als centrum van innovatie- en maakindustrie. Koenraad de Haas, eigenaar van Marinminds, pitchte dit project. Vanuit het project was er vooral behoefte aan een match op: 

  • Technisch gebied: elektrotechnische maritieme dienstverlening; 
  • Economisch gebied: afnemers zoals scheepswerven en exploitanten;
  • Governance: programma management om het beleid en de doelen te bewaken. 

Diverse deelnemers aan de break-out sessie gingen in op het verzoek en zodoende kwamen er meerdere matches tot stand. Uit de discussie bleek dat het onderzoek naar en de realisatie van een autonoom fietspont een uitermate geschikte proeftuin kan zijn. Een fietspont is relatief klein in omvang en opereert over het algemeen in een relatief gecontroleerde omgeving. De technische en juridische bottlenecks voor een pilot zijn dan ook relatief laag. De opgedane kennis en ervaring kan echter heel goed toegepast worden elders in de binnenvaartsector, bijvoorbeeld in het commerciële vrachtvervoer. De potentie voor opschaling is dan ook groot.  

Meer weten over dit project? Of partner worden? Neem contact op met Koenraad via koenraad@marinminds.com

Collision Avoidance Performance Evaluation

Egbert Ypma en Dimitri van Heel van MARIN presenteerden het CAPE joint industrie project voorstel. Een project om met de markt, overheden, kennis instellingen en certificeerders samen tot een model te komen om de prestaties van Collision Avoidance (C/A) systemen te kunnen evalueren. Aangezien het autonomiseren van verkeer op het water complex is, is het belangrijk om dit samen met alle industriepartners op te pakken. Het model zal daarom ook voor alle partijen beschikbaar zijn.

Op dit moment is er nog vrijwel geen regelgeving voor autonoom varen. De wetgeving en handleidingen worden nu opgesteld, daarom is het nu relevant om met elkaar deze ontwikkeling door te maken. Door te werken met simulaties kunnen de C/A systemen een groot aantal testscenario’s ondergaan, waardoor eventuele zwakke plekken kunnen worden geadresseerd en deze systemen verbeterd kunnen worden.

Tijdens het project zullen er op basis van Automatic Identification System (AIS) gegevens een database van testscenario’s worden opgesteld. C/A systemen worden in een simulatie omgeving aan deze realistische scenario’s blootgesteld. Met behulp van een geautomatiseerd systeem worden de prestaties op het gebied van veiligheid en efficiency vervolgens geëvalueerd. Daarnaast wordt getoetst of in overeenstemming met het zeeaanvaringsreglement wordt gehandeld. Het vinden van de industrie standaard voor criteria en weegfactoren om het gedrag van een C/A systeem te kwantificeren is een belangrijk onderdeel van dit project.

Er kunnen nog steeds partners toetreden tot het project. Gelieve contact op te nemen met Egbert Ypma, E.Ypma@marin.nl of Dimitri, D.v.Heel@marin.nl

Ook op zoek naar partners?

Ben je ook op zoek naar partners voor jouw project? Meld je dan bij ons!

footer anchor