Interessepeiling: Studiereis naar Noorwegen?

In de roadmap van SMASH! staan diverse vraagstukken waarvoor internationale afstemming en samenwerking gewenst en noodzakelijk is. Noorwegen is net als Nederland een van de koplopers op het gebied van smart shipping met een bewezen track record van bedrijven, overheden en kennisinstellingen die actief zijn op dit vlak.

SMASH! stelt voor om in november met een studiereis naar Noorwegen te verkennen hoe Nederlandse en Noorse stakeholders kunnen samenwerken om de ontwikkeling van smart shipping te faciliteren en te versnellen. Daarmee leggen we de contacten voor concrete gezamenlijke vervolgstappen. Via het formulier onderaan deze pagina kun je je interesse in de studiereis doorgeven.

Door middel van deze peiling willen we graag inventariseren of er interesse is voor een studiereis, welke topics en Noorse stakeholders volgens jullie in het programma niet mogen ontbreken. Voor de use cases Short Sea, Veerponten en USVs zien we mogelijkheden om samen te werken met de Noren. Natuurlijk vernemen we ook graag of je en/of collega’s interesse hebben om deel te nemen aan de studiereis naar Noorwegen. De studiereis staat gepland in de derde of vierde week van november 2022 en duurt naar verwachting 4 dagen.

Wij stellen voor om de volgende vraagstukken uit ons Roadmap te behandelen tijdens de studiereis:

Use case Short Sea

“Wat is er nodig om de eerste commerciële toepassing van autonoom varen tussen Nederland en Noorwegen mogelijk te maken? Welke technische uitdagingen zijn er nog en welke stappen moeten er in de regelgeving worden gezet om autonoom varen toe te laten?

Use case Veerponten

“Hoe kan de adoptie en acceptatie van autonome ponten bij reizigers worden gestimuleerd?”

“Wat zijn uitdagingen en oplossingsrichtingen in situational awareness en autonome navigatie  in drukke en complexe verkeerssituaties in havens en vaarwegen?

Use case USVs

“Wat zijn de voorwaarden voor het opschalen van de technologie van varende drones en hoe kan internationale samenwerking de opschaling van varende drones versnellen? Hoe kan harmonisering van regelgeving de kosten voor ontwikkeling en inzet verlagen? Hoe kan de interactie van drones met internationaal scheepvaartverkeer en scheepvaart- en haven autoriteiten verkeersleiding worden gestandaardiseerd?

Lijst met mogelijk te bezoeken Noorse stakeholders:

  • Omgeving Trondheim: Sintef, Zeabuz, Norwegian University of Science and Technology, Testbed  Trondheim fjord
  • Omgeving Oslo: Kongsberg, Norwegian Maritime Authority, Norwegian Coastal Administration, Green Shipping Programme (GSP)/DNV, Yara Birkeland, Massterly (Wilhelmsen/Kongsberg), ferries van ASKO Maritime, en veerpont Basto Electric

Je kunt je interesse tot 22 augustus doorgeven.

footer anchor