Het Loket helpt bij het realiseren van een Smart Shipping-test

Met de invoering van de “Beleidsregel experimenten vergaand geautomatiseerd varen” kan via het Loket toestemming worden aangevraagd voor het testen van slimme scheepvaart systemen op de Nederlandse Rijksvaarwegen. Het Joint Industry Project Autonomous Shipping deed dit voorjaar een aanvraag voor experimenteerruimte met de Seazip 3. Marnix Krikke (Netherlands Maritime Technology) licht toe wat het JIP-consortium hieraan heeft gehad.
 
Marnix Krikke: ‘Overall heb ik de afstemming met de overheden als plezierig, soepel en constructief ervaren. Een belangrijke factor die daaraan bijgedragen heeft is dat ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en Defensie partner in het project zijn.’
 
Door een aanvraag te doen via het Loket kunnen naast het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat direct ook andere autoriteiten worden aangehaakt. Dit kunnen vaarwegbeheerders zijn zoals Rijkswaterstaat, maar ook de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), Kustwacht, HBJZ, Provincies of Havenbedrijven worden indien nodig via het Loket aan de aanvrager verbonden.
 
Marnix Krikke: ‘We hebben veel baat gehad bij het voorbereidende gesprek bij I&W waaraan ILT en de Kustwacht deelnamen. In dat gesprek hebben we de risico’s doorgenomen en vastgesteld welke informatie nodig was voor de aanvraag. Daardoor kon de aanvraag vlot en zonder onnodige details compleet gemaakt worden.’ Door samen in een vroeg stadium over het experiment in gesprek te gaan kunnen veel vragen, verwachtingen en onduidelijkheden worden opgehelderd. Wacht dus niet met contact zoeken tot het laatste moment, maar neem een paar maanden van tevoren contact op via het Loket voor een oriënterend gesprek.
 
Marnix Krikke: ‘In wezen waren onze proeven uit het oogpunt van de wetgever niet kritisch en binnen de nautische regelgeving omdat ze met de bemanning stand-by op de brug uitgevoerd werden. Desondanks hebben wij het als nuttig ervaren om het gehele aanvraag en vergunningsproces te doorlopen.’
 
Ook als het experiment binnen de bestaande wetgeving lijkt te passen is het nuttig de vaarwegbeheerder via het Loket op de hoogte te brengen. Dit vergemakkelijkt het beoordelen van een volgend vergaand experiment en zorgt ervoor dat de overheid de technische ontwikkelingen in Smart Shipping nauwgezet kan volgen.

footer anchor