Maak kennis met het COMEX-systeem

Tijdens de inventarisatie van de informatiebehoefte bij partijen die werken aan de ontwikkeling van smart shipping-applicaties, waarvan de workshop op 25 januari onder de vlag van SMASH! Is gehouden, bleek dat een aantal partijen behoefte hebben aan data die wellicht al op korte termijn beschikbaar komt.

In COMEX-verband (Corridor Management Europe) werken 13 binnenvaart-landen namelijk samen aan de informatievoorziening. In Nederland wordt door Rijkswaterstaat informatie uit verschillende deelsystemen samengebracht in één integraal systeem. Dat COMEX-systeem faciliteert ook het uitleveren van data aan derden in een machine-leesbaar formaat.

Het COMEX-systeem moet dit jaar operationeel worden, een eerste demonstratieversie is reeds gereed. In de loop van dit jaar wordt het ook mogelijk de eerste data-afnemers aan te sluiten. Wel geldt dat het de verwachting is dat deze data gedurende de eerste maanden nog niet direct geschikt zal zijn voor operationeel gebruik.

Om ontwikkelaars van smart shipping-oplossingen kennis te laten maken met COMEX en daarbij na te gaan welke mogelijkheden datalevering voor hen heeft, organiseert SMASH! samen met Rijkswaterstaat een kennismakingsbijeenkomst op donderdagmiddag 1 april om 15.00 uur.

Bij de bijeenkomst, die online via MS Teams plaatsvindt, zal Patrick Potgraven een inleiding verzorgen. Ivo ten Broeke licht COMEX toe en demonstreert ook het systeem. Daarna zal Peter Oudenes ingaan op de specifieke data die het systeem kan leveren, de manier waarop derden die data aangeleverd kunnen krijgen en hoe de tijdsplanning er uit ziet. Toegelicht zal ook worden hoe partijen die willen participeren door het afnemen van data hun belangstelling kenbaar kunnen maken.

Belangstellenden kunnen zich uiterlijk op 26 maart aanmelden voor de kennismakingsbijeenkomst (mail naar smartshipping@rws.nl), waarna ze kort voor de bijeenkomst een deelnamelink zullen ontvangen. 

footer anchor