NAIADES III: het nieuw actieplan voor futureproof Europese binnenvaart

24 juni jl. maakte de Europese Commisie het NAIADES III actieplan voor de periode 2021-2027 bekend. De hoofddoelen? Meer vervoer over de Europese rivieren en kanalen realiseren en de transitie naar emissieloze schepen in 2050 faciliteren.

Onder andere het Havenbedrijf Rotterdam is erg blij met de komst van het actieplan: “Het NAIADES III actieplan verschijnt op een belangrijk moment, aangezien de binnenvaart momenteel kampt met een stagnerend aandeel in het goederenvervoer. Als gevolg van de energietransitie is het van belang te erkennen dat de samenstelling van het goederenvervoer verandert. Fossiele bulkstromen nemen af en tegelijkertijd neemt het aandeel van containers toe. Dit is juist het segment waarop de binnenvaart zal moeten concurreren met het wegtransport. De implementatie van het actieplan is een goede eerste stap op de concurrentiepositie van de binnenvaart te versterken, haar marktaandeel te borgen en een modal backshift te voorkomen.”, aldus het Havenbedrijf.

Digitalisering en automatisering onderdeel actieplan

Ook wij zijn verheugd dat digitalisering en automatisering van de binnenvaart een belangrijk onderdeel uitmaakt van het actieplan. De Europese Commissie wilt middels Flagship 6 van het plan de ontwikkeling, demonstratie en exploitatie van holistische, slimme en automatische scheepsconcepten te ondersteunen via Horizon Europe en CEF.

Het hele actieplan lees je hier. Het persbericht van de Europese Commissie lezen? Klik hier.

footer anchor