Patrick Potgraven nieuwe programmamanager smart shipping

Het is een grote stap, maar na vier maanden voelt hij zich al als een vis in het water. Patrick Potgraven, vanaf dit najaar programmamanager smart shipping binnen I&W, heeft een ‘droog’ verleden. In zijn werkzame leven hield hij zich bezig met verkeersinformatie en verkeersmanagement, maar dan altijd gericht op autoverkeer. 

‘Ik heb altijd gezeten op de grens tussen publiek en privaat’, zegt Patrick. ‘Eerst aan de zijde van de overheid, met als doel de markt te faciliteren en te stimuleren haar rol in de distributie van verkeersinformatie op te pakken. En daarna aan de private kant, bij de VerkeersInformatieDienst, waarbij we gebruik maakten van gegevens van overheden én ook publieke taken voor onze rekening namen.’Die ervaring komt goed van pas bij smart shipping. Ook hier spelen publieke en private partijen een belangrijke rol en kan de één niet zonder de anderen. ‘De innovatiekracht moet vooral vanuit het bedrijfsleven komen. Maar de overheid kan dat stimuleren en heeft via regelgeving een belangrijke rol. Die regels zijn niet onaanpasbaar, maar dat moet dan niet leiden tot bijvoorbeeld onveilige situaties.’

Veel initiatieven

Smart shipping wordt binnen I&W gezien als een middel dat kan bijdragen aan veiligheid, duurzaamheid en aan een betere concurrentiepositie van de scheepvaartsector.  Hieraan wordt ministerie-breed gewerkt in het programma Smart Shipping onder het label SMASH. ‘Het samen optrekken van beleidsdirecties, Rijkswaterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport en de Kustwacht maakt het programma uniek.’ Potgraven is onder de indruk van de grote hoeveelheid initiatieven. Er zijn tal van ontwikkelingen bij bedrijven: bij kleine startups, maar ook bij de meer gevestigde orde. Ook de provincies, gemeenten en havenbedrijven bereiden zich voor op smart shipping, bijvoorbeeld door het bieden van testfaciliteiten en uitvoeren studies die de gevolgen van die ontwikkelingen in kaart moeten brengen. 

Toekomst

‘De smart shipping challenge van eind 2017 heeft veel mensen in beweging gezet. Het borrelt nu op tal van plaatsen.’ Dat brengt met zich mee dat op verschillende plaatsen min of meer hetzelfde gebeurd. Op zich is dat inherent aan deze fase, maar omdat de resources beperkt zijn zou een vorm van samenwerking wel heel welkom zijn. ‘Dat is ons doel voor 2019, veel meer de samenwerking opzoeken met andere Nederlandse partijen. Het zou mooi zijn wanneer er in 2019 min of meer consensus komt over de roadmap die ons brengt naar autonome scheepvaart.’

footer anchor