Salih Karaarslan vertrekt na 3 jaar bij SMASH!

Salih Karaarslan, projectmanager bij EICB en betrokken bij SMASH!, stapt deze zomer na 3 jaar SMASH! over naar een functie bij het ministerie van Infrastructuur en Water. Vanuit zijn nieuwe positie wil hij zich onverminderd blijven inzetten voor een duurzame toekomst binnen de binnenvaartsector.

Even terug naar het begin… hoe ben je ook alweer terecht gekomen bij SMASH!?
In 2017 nam de Rijksoverheid het initiatief voor het programma Smart Shipping. Doel was het ondersteunen en faciliteren van geautomatiseerd varen op zee en de binnenwateren. Op 21 september 2020 droeg toenmalig minister Van Nieuwenhuizen (IenW) het stokje over aan marktpartijen en kennisinstellingen. Het EICB heeft als kennispartij met sterke expertise in innovatieprojecten in de binnenvaart als samenwerkingspartner deelgenomen aan SMASH! Ik ben toen namens EICB onderdeel geworden van het SMASH! kernteam.

Wat is je bijdrage geweest aan SMASH! en waar ben je trots op?  
Toen ik begon aan mijn werkzaamheden binnen het SMASH! programma was ik eigenlijk nog vrij onbekend met de wereld van geautomatiseerd varen.  Daarom heb ik mij in de beginperiode vooral heel veel ingelezen, gesproken met relevante stakeholders, een online cursus smart shipping gevolgd en deelgenomen aan een thematische werkgroep digitalisering van Waterborne TP, waarin het onderwerp geautomatiseerd varen aan bod kwam. Dit heeft mij geholpen om inhoudelijke expertise op te bouwen. Door deze expertise heb ik kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de SMASH! roadmap, de projectinitiatie en uitvoering van het NAVIS project en alle kennissessies en presentaties op events.  

In mijn eerste SMASH! jaar bleef de binnenvaart veelal onderbelicht binnen het programma. Gelukkig hebben we hier verandering in kunnen brengen en partijen uit de binnenvaart ook goed kunnen vinden. Zo is er vrij recent een binnenvaartwerkgroep opgericht, waarin samen met stakeholders de handschoenen opgepakt zullen worden om de meest belangrijke belemmeringen op het pad naar vergaand geautomatiseerd varen weg te nemen.

Wat zie je voor SMASH! in de toekomst? Er zijn momenteel veel (inter)nationale onderzoeks- en demonstratieprojecten gaande op hogere niveaus van geautomatiseerd varen. Een deel van de antwoorden op onze uitdagingen in de roadmap ligt in deze projecten. Als coördinerende instantie voor marktpartijen in Nederland kan SMASH! hierin een belangrijkere rol spelen.

Tegelijkertijd is er op korte termijn veel te winnen door praktische commercieel beschikbare toepassingen van geautomatiseerd varen op lagere automatiseringsniveaus. Scheepseigenaren en operators zijn echter niet altijd goed op de hoogte van de mogelijkheden. Het creëren van bewustzijn bij marktpartijen over deze mogelijkheden kan bijdragen aan de implementatie van deze beschikbare toepassingen en daarmee aan duurzaamheid, efficiëntie en uiteindelijk aan het concurrentievermogen van de hele sector.

Ook zie ik een mogelijke rol voor SMASH! als overlegorgaan namens de marktpartijen, zoals technologieleveranciers en scheepseigenaren, voor (internationale) overheden. De overheden hebben behoefte aan een gesprekspartner wat betreft wet- en regelgeving met betrekking tot geautomatiseerd varen. SMASH! kan hierin een cruciale rol spelen en een brug slaan tussen de marktpartijen en de beleidsmakers.

Met de juiste middelen en commitment heeft SMASH! veel potentie om een zeer effectieve organisatie te zijn die de ontwikkeling van geautomatiseerd varen in Nederland, en in de EU, stimuleert. Door actief samen te werken, kennis te delen en te coördineren, kan SMASH! een belangrijke rol spelen bij het bevorderen van innovatie en vooruitgang in de scheepvaart.

footer anchor