SMASH! op Maritime Industry

SMASH! kijkt terug op een geslaagd kennistheater tijdens de Maritime Industry beurs. Op 19 mei ging Salih Karaarslan (SMASH!) in gesprek met onze netwerkpartners Remco Pikaart (Shipping Technology), Louis-Robert Cool (Seafar) en Tom Milder (Alewijnse) over verregaand geautomatiseerd varen in de binnenvaart.

Onze netwerkpartners kregen de mogelijkheid om het publiek te informeren over de laatste stand van zaken voor wat betreft ontwikkelingen op het gebied van vergaand geautomatiseerd varen en de innovatieve producten en diensten die zij (door)ontwikkelen, toepassen en in de sector aanbieden.

Vervolgens volgde er een discussie o.b.v. een vijftal stellingen waarbij veel interactie ontstond met het publiek in de zaal. De stellingen luidden als volgt:

  • Autonoom varen is complex en in de praktijk moeilijk te realiseren door een individuele binnenvaartondernemer;
  • De binnenvaartsector heeft onvoldoende inzicht in de voordelen van autonoom varen;
  • Een bestaand schip kan makkelijk uitgerust worden met techniek dat autonoom varen mogelijk maakt;
  • De gemiddelde binnenvaartondernemer voelt geen noodzaak om te investeren in autonoom varen;
  • Voor een toekomstige competitieve binnenvaartsector zijn investeringen in autonoom varen net zo hard nodig als voor vergroening.

Uit de discussie kwam naar voren dat de binnenvaartsector inderdaad niet voldoende inzicht heeft in de potentiële voordelen die vergaand geautomatiseerd varen kan bieden in specifieke gevallen. Het is gebleken dat ook bestaande schepen relatief makkelijk uitgerust kunnen worden met de techniek die geautomatiseerd varen mogelijk maakt. Tot slot kwam uit de discussie met de zaal naar voren dat investeringen in geautomatiseerd varen, gezien de vergrijzingsproblematiek, misschien nog wel belangrijker zijn dan investeringen in vergroening. Wat hebben we aan groene schepen als er niet genoeg bemanning is om op de schepen te varen?

footer anchor