Studenten Drechtsteden testen eerste zelfsturende elektrische pakjesboot

Studenten van diverse economische en technische opleidingen in de regio Drechtsteden lieten op 2 februari de eerste testversie van een innovatieve Pakjesboot ter water. Het zelfsturende elektrische vaartuig, die de binnenstad van Dordrecht kan bevoorraden, is in het Aqualab van Innovation Dock op de campus van RDM Rotterdam ter water gelaten. In de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht presenteerden zij hun voortgang. Career Boost is voor de regio Drechtsteden de grondlegger van dit soort interessante en slimme initiatieven zoals project Pakjesboot.

Samenwerking tussen studenten, bedrijven en werkgevers

Career Boost, onderdeel van Hoger Onderwijs Drechtsteden (Regio Deal Drechtsteden – Gorinchem en Smart Delta Drechtsteden) is de aanjager van nieuwe samenwerkingen en innovaties in de Drechtsteden tussen studenten, bedrijven en werkgevers.

Danielle Stolk van Career Boost vertelt: “In de trajecten die wij opzetten werken studenten niet alleen ín een organisatie, maar ook áán een organisatie. Hierbij starten wij met de vraag van de ondernemer en verbinden wij die met de kwaliteiten van de studenten. Beiden hebben op deze manier profijt van de start wat zorgt voor een lange termijn samenwerking.”

Een vraag van logistiek dienstverlener Trans-x aan Career Boost, was de start van zo’n samenwerking en het begin van project Pakjesboot. “Hoe kunnen wij, met stadsdistributie over water, bijdragen aan de duurzame doelstellingen van Dordrecht?” Met dit vraagstuk van Trans-x gingen de Career Boost studenten aan de slag. Dit leidde tot het idee voor zelfsturende elektrische vaartuigen die de binnenstad van Dordrecht kunnen bevoorraden: project Pakjesboot.

Wethouder Maarten Burggraaf (Dordrecht) was aanwezig bij de tewaterlating van het eerste concept: “Dit is echt een schoolvoorbeeld van hoe we als Smart Delta Drechtsteden met overheid, onderwijs en bedrijfsleven samenwerken aan slimme oplossingen voor onze regio. Mooi om te zien hoe deze duurzame en vernieuwende oplossing gebruik maakt van de kracht van onze regio: het water.”

Ontwikkelingen

De studenten binnen dit project hebben een concept, waarde propositie en businessmodel ontwikkeld, met daarin verschillende scenario’s en bijbehorende verdienmodellen. Ze hebben samenwerkingspartners gezocht in de regio en hen meegenomen in hun innovatietraject. Hierbij is ook hulp gevraagd van logistieke Mbo studenten van het Da Vinci College.

Daarbij heeft het team een ontwerp van de Pakjesboot gemaakt, inclusief bijbehorende energie neutrale aandrijving. Een nieuwe groep studenten gaat zich, in Duurzaamheidsfabriek op het Leerpark, de komende periode buigen over autonome vaartechnieken en bijbehorende wet- en regelgeving, het laden en lossen van het bootje en een meerjarenraming van het beste scenario. Hierbij wordt nog intensiever ingezet op de samenwerking tussen Mbo en Hbo. Het uiteindelijke doel is het gebruik van de Pakjesboot in de binnenstad van Dordrecht.

Daan Wortel, directeur van de Duurzaamheidsfabriek is heel enthousiast over de inhoud én de vorm het project: “Het heeft de innovatieve plannen van Trans-X voor duurzaam en autonoom varen echt in een stroomversnelling gebracht. Dat is precies waar de Duurzaamheidsfabriek voor is bedacht: partijen bij elkaar brengen om samen verder te komen. Een win-win situatie met een positieve energie die ook weer andere ontwikkelingen in gang zet: zo is inmiddels ook het mbo betrokken en inspireert het project ook andere ondernemers.”

Over Career Boost en Regio Deal Drechtsteden – Gorinchem

Dankzij de Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem kunnen inwoners rekenen op verbetering van de ruimtelijke inrichting om te wonen en recreëren aan het water, meer innovatie voor een toekomstbestendige regio en onderwijs dat beter aansluit op de arbeidsmarkt. Smart Delta Drechtsteden, Gorinchem en de provincie Zuid-Holland investeren hierin 22,5 miljoen euro en het Rijk verdubbelt met de Regio Deal dit bedrag. Career Boost is, onder de vlag van Hoger Onderwijs Drechtsteden, één van de programma’s van de Regio Deal. In combinatie met de Dordrecht Academy, waar vanaf september 2022 Ad-opleidingen starten, wordt een stevig aanbod aan hoger onderwijs in de Drechtsteden gerealiseerd. En worden innovatieprojecten gestimuleerd en gefaciliteerd tussen studenten, bedrijven en experts via (afstudeer) opdrachten, minoren, stages en voor studenten en professionaliseringstrajecten voor (startende) professionals en lokale leiders.

Meer over Career Boost is te vinden op deze site.

Over Smart Delta Drechtsteden

Binnen Smart Delta Drechtsteden werken overheid, onderwijs en bedrijfsleven slim samen aan een toekomstbestendige regio voor de ongeveer 300.000 mensen die in de Drechtsteden wonen. Innovatie, een goed vestigingsklimaat en goed opgeleide mensen zijn daarbij belangrijk. De sectoren van nu en straks hebben mensen nodig die niet alleen goed zijn opgeleid, maar ook op veranderingen kunnen inspelen. Smart Delta Drechtsteden doet er alles aan om deze mensen op te leiden en aan het juiste bedrijf te verbinden. Op het gebied van innovatie zijn ondersteunende initiatieven als de Duurzaamheidsfabriek, de Maakfabriek en het MKB-Katalysatorfonds zijn in het leven geroepen om de innovatiekracht van de regio te vergroten en te versterken. Binnen Smart Delta Drechtsteden is dat met name binnen de maritieme sector, de (technologische) maakindustrie en de sector zorg en welzijn. Meer woningen en aantrekkelijke recreatiegebieden zorgen hierbij voor aantrekkelijke leefomgeving voor werknemers, studenten en inwoners.

Meer over Smart Delta Drechtsteden is te vinden deze site.

Dit artikel verscheen eerder op Dordrecht.net

footer anchor