Veel bijdragen vanuit de academische wereld bij AISS21

Het congres Autonomous Inland en Short Sea Shipping 2021 (AISS21) vond plaats op 2 en 3 november in de Duitse stad Duisburg. Dit congres had als doelstelling om technische en wetenschappelijke uitwisseling te bevorderen tussen industrie, academische wereld en autoriteiten op het gebied van autonome binnenvaart en short sea shipping, smart logistics over water en daaraan gerelateerde onderwerpen. Ruim zestig mensen bezochten het fysieke evenement, ook waren er een aantal mensen online aanwezig. Dat leidde tot interessante discussies binnen en buiten de congreszaal.

Ruim twintig sprekers deelden informatie over projecten waaraan wordt gewerkt of aan gewerkt is. Veel bijdragen hadden een wetenschappelijk karakter, iets waaraan ongetwijfeld de organisatoren (Universiteit Duisburg-Essen, DST en RWTH Aachen University) hebben bijgedragen. Presentaties waren er onder meer over een nieuw laboratorium voor havenlogistiek (HaFoLa), het gebruik van VDES in de binnenvaart en diverse Duitse initiatieven. Voorbeelden van deze initiatieven betreffen CAPTN in Kiel, waar men werkt aan een autonome ferry, ELLA, een platform voor geautomatiseerde havenmanoeuvres, AKOON en FernBin. In de laatste twee projecten werkt men op wetenschappelijk niveau aan het verregaand automatiseren van een veerboot over de Rijn (AKOON) en het op afstand bedienen van binnenschepen (FernBin).

Een overzicht van het programma en een korte samenvatting van elke presentatie die daar is gehouden, is hier terug te vinden

footer anchor