Veiligere trackpilots

Het gebruik van trackpilots is in de binnenvaart de afgelopen jaren sterk toegenomen. Geschat wordt dat het gebruik van trackpilots in de binnenvaart alleen maar meer toe zal nemen. Daarbij zal het navigatiehulpmiddel met de jaren steeds geavanceerder worden. Hierdoor kan het de schipper steeds meer ondersteunen. De taak van de schipper zal verschuiven van continu zelf sturen naar het bewaken van de juiste gang van zaken.

Rijkswaterstaat heeft in het voorjaar van 2023 maritiem onderzoeksinstituut Marin gevraagd te komen tot ‘best practices’ voor trackpilots. De ‘best practices’ geeft richtlijnen over de vormgeving en het gebruik van de trackpilot met als doel de veiligheid op de vaarweg te verbeteren.

Rijkswaterstaat heeft deze vraag uitgezet na een simulatorstudie waaruit bleek dat er verschillende risico’s bestaan bij het gebruik van een trackpilot.

De ‘best practices’ zijn niet enkel theoretisch. Bij het opstellen ervan is intensief contact geweest met een groep stakeholders. Hoewel het rapport geschreven en gemaakt is door Marin, hebben de stakeholders de mogelijkheid gehad hun commentaren te geven.

 De ‘best practices’ kunnen door de verschillende marktpartijen worden gebruikt voor het veiliger maken van producten en het stellen van randvoorwaarden aan het gebruik ervan. Dit gebeurt ook al. Eén van de fabrikanten heeft laten weten een wachtalarm, dan in eerste instantie optioneel was, standaard onderdeel te maken van haar trackpilot. Dit wachtalarm moet ervoor zorgen dat de schipper de aandacht niet verliest tijdens het navigeren.

De uitkomsten van de studie zullen ook worden gebruikt bij de totstandkoming van regels voor trackpilots, die in de ES-TRIN2027 zijn voorzien. Het voorbereidende werk is eerder dit jaar gestart binnen CESNI.

Het MARIN-rapport ‘Best practices trackpilots’ is hier te downloaden.

footer anchor