Volg de livestream | Nederlands Forum Smart Shipping lanceert 21 september

Voor een snellere implementatie van smart shipping in Nederland is het belangrijk dat maritiem Nederland nauw met elkaar samenwerkt. Daarom geeft minister Cora van Nieuwenhuizen op maandag 21 september het startsein van een unieke samenwerking op het gebied van smart shipping: het Nederlands Forum Smart Shipping (SMASH!). Kennisinstellingen, overheden en marktpartijen bundelen hun krachten om smart shipping in Nederland te implementeren. Het Nederlands Forum Smart Shipping (SMASH!) bouwt verder aan de doelstellingen van SMASH! dat in 2017 geïnitieerd is door het ministerie van IenW.  Volg de livestream digitaal.

Volg de lancering van het Nederlands Forum Smart Shipping (SMASH!) digitaal 

Op maandag 21 september om 9 uur zal Minister Cora van Nieuwenhuizen (ministerie van IenW) het startsein geven voor deze bijzondere samenwerking. 

In een livestream van ongeveer een uur word je meegenomen in het belang van het Nederlands Forum Smart Shipping (SMASH!). Minister Cora van Nieuwenhuizen zal op passende wijze het startsein geven. Ook Bas Buchner (MARIN) en Rob Verkerk (NML) zullen spreken op deze bijzondere gebeurtenis. Daarnaast liggen de slimme schepen RT Borkum, CityBarge, RPA3, VOX Metiri en RHIB voor anker om te laten zien wat er al mogelijk is op het gebied van smart shipping.

In het kort: 

  • Wat: lancering Nederlands Forum Smart Shipping (SMASH!)  
  • Wanneer: Maandag 21 september van 09:00-10.00 
  • Locatie: Vanachter je bureau 

Nederlands Forum Smart Shipping

Het Nederlands Forum Smart Shipping (SMASH!) is een samenwerking van marktpartijen, kennisinstellingen en overheden op het gebied van smart shipping. Haar ambitie? Nederland een toonaangevend land op het gebied van smart shipping maken. Het Nederlands Forum Smart Shipping (SMASH!) bouwt verder aan de doelstellingen van SMASH! dat in 2017 geïnitieerd is door het ministerie van IenW.

Activiteiten die het forum gezamenlijk gaat uitvoeren omvatten onder andere het verenigen van de sector, het opstellen van een gezamenlijke roadmap, het zijn van een overlegtafel en het uitvoeren van gezamenlijke projecten. 

SMASH! is een initiatief van Nederland Maritiem Land, TKI Maritiem, TKI Dinalog, Ministerie van IenW, Netherlands Maritime Technology, KVNR, EICB, gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Amsterdam, Groningen SeaPorts, Maritime Delta, Innovation Quarter, TU Delft en MARIN.

footer anchor