Op bezoek bij UK Maritime

Op 15 en 16 januari werd in de Engelse hoofdstad Londen de “Maritime Autonomous Systems Regulatory Conference” gehouden onder titel: “The tide has turned.” De bijeenkomst was in belangrijke mate georganiseerd rond de “UK Industry Conduct Principles and Code of Practice” van november 2019. Deze code of practice, zeg maar een industriestandaard, is alleen tegen betaling te verkrijgen. 

Tijdens de conferentie lag het accent op de zeevaart. Graag delen we met jullie de belangrijkste inzichten:

  • De Minister of Shipping Nusrat Ghani MP liet weten dat ze geen excuses wil horen bij vertragingen van Smart Shipping. Als de IMO (International Maritime Organisation) niet op tijd is, dan doen we het maar op bi-laterale basis;
  • Thales heeft een UK Maritime Autonomy Centre ingericht op Turnchapel Warf. 
  • Speciale aandacht werd gevraagd voor schepen die soms zonder en soms mét bemanning varen, bijvoorbeeld wanneer ze van de ene test/demonstratie naar de andere varen;
  • Voor de juridische aspecten was de presentatie van Robert Veal van de universiteit van Southampton relevant. Drones worden hier als werkboten gezien en daarmee is de MCA Workboat Code 2 (gepubliceerd in 2019) van toepassing;
  • In navolging van Nederland wordt inmiddels vanuit verschillende landen beredeneerd dat onder invloed van Smart Shipping het varen met kleinere schepen economisch haalbaar wordt. Dat komt met name door het dalen van de arbeidskosten. Deze kleine schepen passen beter in logistieke concepten.

Kijk alle presentaties terug

De presentaties die daar zijn gehouden zijn online beschikbaar op: https://www.maritimeuk.org/media-centre/publications/maritime-autonomous-systems-regulatory-conference-2020-presentations/

footer anchor