Studenten STC aan de slag met praktijkopdracht SMASH

Een multidisciplinair team van hbo-ers van STC is sinds 2 weken bezig met een praktijk-integratieopdracht over autonoom varen en de consequenties voor de taak scheepvaartverkeersmanagement. 

Daarbij gaan zij aan de slag met een fictieve case: Het ministerie I&W heeft een loket geopend voor de aanvraag van experimenten met autonoom varen in zee, havengebied, rijks- en provinciale vaarwegen. Het loket wil paraat staan als er een aanvraag binnenkomt met verzoek tot autonoom varen op een traject met bijvoorbeeld een sluis of een brug. De vraag aan de studenten was: Onderzoek wat er allemaal geregeld moet worden zodra er een aanvraag voor een autonoom varen experiment op de rijksvaarweg binnenkomt. 

Verschillende taken

Hieronder verstaan we het borgen van de veiligheid (met de andere vaarweggebruikers, vinden van tijdsvensters, aansprakelijkheid, toegangsbeleid), maar wellicht ook als nautisch beheerder kunnen stimuleren en faciliteren met de beschikbare middelen en bronnen. In de casus gaan we daarom uit van een stuk vaarweg dat in beheer is bij Rijkwaterstaat en focussen hierbij op binnenwater. 

Externe factoren

De studenten maken hierbij een differentiatie naar makkelijk en moeilijk vaarwater. Is er bijvoorbeeld veel interactie, stroming of eb of vloed. Het makkelijkst is uiteraard om autonoom varen als experiment toe te staan op een afgesloten gebied, zonder bijvoorbeeld hydrologische invloeden en andere risico’s. De test zal echter juist vragen om extra challenges op dit vlak.

Uitvoering

Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen Rijkswaterstaat, maar ook andere nautisch beheerders als havens en provincies die ook al te maken hebben met aanvragen van bijvoorbeeld drones. De eerste stap in het onderzoek is het bedenken van een goede casus, met een hoog level van autonomie. Daarna laten we deze virtueel los op de vaarweg. Op die manier zien we waar we allemaal mee te maken krijgen en waar we beheersmaatregelen op vragen of zelf als nautisch beheerder zaken regelen.

De eerste resultaten van de praktijkopdracht worden in juli 2019 verwacht.

footer anchor